Procedure

 1. Een project gelegen in de gemeente waarvoor u ingeschreven bent, is bijna klaar.
 2. U ontvangt een uitnodiging om de woningen of appartementen te bezichtigen alsook de infobrochure met de prijzen, plannen, technische info, info omtrent de Vlaamse Woonlening,…
 3. Er wordt een afspraak gemaakt in volgorde van uw inschrijvingsnummer op de wachtlijst om uw lotkeuze door te geven. Tijdens deze afspraak wordt een eenzijdige belofte van aankoop opgemaakt en indien u de lening neemt via de VMSW wordt ook een simulatie opgemaakt. U brengt hiervoor de nodige documenten mee.
 4. Het kredietdossier wordt opgemaakt en wordt u toegezonden.
 5. U dient alle documenten in dit dossier verder aan te vullen en te ondertekenen. Op dit moment dient u ook een schuldsaldoverzekering en een brandverzekering aan te vragen.
  Indien het dossier volledig is, maakt u dit terug over aan ons.
 6. Onze maatschappij verwerkt het dossier verder en maakt het ter goedkeuring over aan de VMSW -Brussel.
 7. Als uw lening wordt goedgekeurd, ontvangt u een “schriftelijk aanbod” (= goedkeuring van de lening) en dient u dit ondertekend terug over te maken aan de VMSW -Brussel.
 8. Alle documenten worden verstuurd naar  de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties/notaris die de aankoopakte en de leningsakte, indien u de lening via de VMSW neemt, zal opmaken.
 9. Er wordt een afspraak gemaakt voor het verlijden van de akte(s).
 10. Enkele dagen voor het verlijden van de akte zal er een plaatsbeschrijving opgemaakt worden van de woning en zullen de nodige documenten voor de overdracht van de tellerstanden van water, gas en elektriciteit opgemaakt worden.
 11. De akte wordt verleden. De woning is officieel uw eigendom.