Inschrijven

Indien u aan de voorwaarden voldoet, kan u zich inschrijven op ons kantoor .

Uw aanvraag wordt in elk register chronologisch ingeschreven. Per register waarop u zich inschrijft, krijgt u een inschrijvingsnummer toegekend.

U ontvangt een ontvangstbewijs waarop de inschrijvingsdatum vermeld wordt. Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro per register.

Welke documenten moet u meenemen?

Inschrijvingsformulier

Het inschrijvingsformulier kan u hier downloaden: inschrijvingsformulier

U kan dit alvast invullen en ondertekenen.

Inkomen

De SHM onderzoekt uw inkomen:

  • U werkt? Neem uw meest recent beschikbare aanslagbiljet van de personenbelasting mee.
  • U krijgt een leefloon of uitkering? Neem dan attesten of betalingsbewijzen mee, bijvoorbeeld van het OCMW, een ziekenfonds of mutualiteit, de RVA …

Gezin

Heeft u kinderen die 18 jaar of ouder zijn? Dan moet de Kas voor Gezinsvergoedingen een verklaring afleveren waaruit de uitbetaling van kinderbijslag of wezentoelage blijkt.

Hebt u of een gezinslid een handicap? Neem dan het attest of bewijs hiervan mee. Dit moet een attest zijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of van de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Als persoon met een handicap kunt u voorrang krijgen indien de woning aangepast is.

Eigendom

Uw huidige woning wordt officieel onbewoonbaar verklaard of uw woning wordt onteigend? Neem dan de documenten die dit bewijzen mee.

Leeftijd

Breng een kopie van uw identiteitskaart mee.

Betaling dossierkosten

Breng 50 euro cash geld mee per register waarop u zich wenst in te schrijven.