Huuropzeg

De huuropzeg dient schriftelijk te gebeuren. Een standaard opzegbrief vindt u hier terug.

De opzegtermijn bedraagt standaard drie maanden en vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de huurder de opzeg heeft gegeven.

Voorbeeld: u zegt 15 augustus uw huur schriftelijk op. De opzeg gaat in op 1 september en eindigt op 30 november.

Bij opname in het rusthuis of bij overlijden bedraagt de opzegtermijn één maand tenzij de familie meer tijd wenst voor de ontruiming van de woning.

Voorbeeld: de huur wordt op 15 augustus schriftelijk opgezegd. De opzeg gaat in op 1 september en eindigt op 30 september.

Indien u of uw partner een woning hebben aangekocht, bedraagt de opzegtermijn zes maanden. Indien u of uw partner een bouwgrond hebben verworven, bedraagt de opzegtermijn vijf jaar.

Na ontvangst van uw opzegbrief, zal de ZWH u een brief sturen met aandachtspunten bij het ontruimen van de woning en zal een medewerker u contacteren voor het eerste nazicht.

Op het einde van de opzegtermijn zal er een tegensprekelijke plaatsbeschrijving doorgaan waarbij de tellerstanden zullen overgenomen worden en de sleutels worden afgegeven.

Als de woning helemaal in orde is, ontvangt u de waarborg volledig terug.