Aankoop huurwoning

Om in aanmerking te komen voor het voorkooprecht van de zittende huurder moet de woning minstens 15 jaar verhuurd zijn als sociale huurwoning en moet u de woning minstens 5 jaar huren. Voldoet u aan beide voorwaarden dan komt u in aanmerking om uw huurwoning aan te kopen.

Hieronder vindt u de nodige informatie in verband met de aankoopprocedure:

  1. Na ontvangst van alle informatie omtrent het verkoopproces, dient de kandidaat-koper 50 euro administratieve kosten te betalen.
  2. De huisvestingsmaatschappij vraagt een schatting aan. Deze kosten (274 euro) dienen voorafgaandelijk betaald te worden door de kandidaat-koper.
  3. Indien nodig, is er een aanvullende opmeting voor de schatting. Deze kosten dienen betaald te worden door de kandidaat-koper.
  4. De schatting wordt in 3 exemplaren gemaakt: voor de huisvestingsmaatschappij, de kandidaat-koper en de schatter.
  5. Indien de kandidaat-koper akkoord gaat met de schatting wordt de verkoopovereenkomst opgemaakt. De kosten voor de afpaling, opmeting en administratieve kosten zijn beperkt tot maximaal 927 euro (2017). De overblijvende kosten (belastingen, heffingen, erelonen en kosten met betrekking tot de verkoopakte) worden begroot eens de schatting is opgemaakt en zijn ten laste van de kandidaat-koper.
  6. De authentieke verkoopakte moet binnen de 4 maanden verleden zijn.

Zoals u kan zien moet er een lange procedure worden doorlopen. Wij raden u aan om bij verschillende instellingen te informeren of u voldoende kan ontlenen voordat u beslist om de woning aan te kopen en de procedure op te starten. Bij de Zuid-West-Vlaamse SHM kan u eveneens terecht voor een Vlaamse Woonlening indien u aan de voorwaarden voldoet.

Let op! De huur die u reeds betaald hebt in de jaren dat u de woning hebt gehuurd, wordt niet afgetrokken van de aankoopprijs.